Renovatie Bd-gebouw

Het Erasmus Medisch Centrum (EMC) werkt aan een ecosysteem van vergelijkbare externe partners. Een van de belangrijkste Campusdoelen is het zo snel mogelijk inrichten van een kantoor- en laboratoriumgebouw om deze partners te kunnen huisvesten. Gebouw Bd is gekozen als locatie voor dit project, wat vroeg om een renovatie van het pand. Dit proces heeft PM² begeleid.

Locatie
Erasmus MC, Rotterdam
Omvang project
11.500 m² bvo
Verleende diensten
Projectmanagement
Branche
Zorg
Projectmanagement
Kenmerken

Renovatie
Casco-ontwerp
In gebruik tijdens uitvoering
Incubator voor startende onderzoeksbedrijven

Deze mensen hebben aan dit project gewerkt

Alexander Eppens

Projectmanager, adviseur (lab)huisvesting en PvE's

Projectinformatie

Het Bd-gebouw bestaat uit zes lagen, waarvan de bovenste vier verbouwd worden tot incubator voor startups in bioscience. De onderste twee lagen zijn en blijven in gebruik door Sophia Kinderziekenhuis. Het EMC wil in het gebouw een casco-plus-niveau realiseren. De verdere afbouw en installaties kunnen daarna worden afgestemd op specifieke huurders.

De grootste uitdaging binnen dit project was het vinden van de juiste balans tussen flexibiliteit en investeringskosten. Veel flexibiliteit is (te) duur; te weinig flexibiliteit leidt tot hoge kosten tijdens de exploitatiefase. PM² heeft haar ervaring met multi-tenant-labgebouwen ingezet door samen met de projectpartners te kijken naar de te verwachten huurders, op zowel korte als lange termijn. Ook hebben we het voorzieningenniveau beoordeeld dat redelijkerwijs aangeboden moet worden. Hierbij maakten we onderscheid tussen het geheel aanleggen van voorzieningen, tot in de schachten of enkel het opnemen van een ruimtereservering.

De uitkomst van dit proces was een structuur van technische voorzieningen (lucht, koeling, aansluitingen) die op gebouw-, verdiepings- en ruimteniveau is gedefinieerd. Hierdoor is flexibiliteit concreet vertaald in toetsbare termen, zodat hier met het ontwerpteam en andere betrokken partijen duidelijk over gecommuniceerd kan worden.

quotes

'Rob, dank voor een grensverleggende aanpak bij deze Europese aanbestedingsprocedure.'

Projectmanager Jan Senhorst, Erasmus MC Divisie Bouwzaken  |  Erasmus MC

Neem contact op

Heeft u een vraag, zoekt u meer informatie of bent u benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder! 

Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier, dan hoort u binnen één werkdag van ons.  

Wilt u liever direct contact? We zijn ook telefonisch bereikbaar op 030 6880 715.