Vul uw expertise aan met onze specialistische kennis van labinrichting

Als projectontwikkelaar realiseert u de mooiste vastgoedprojecten. Zo nu en dan wordt u ingeschakeld door een onderzoeksbedrijf, dat u opdracht geeft om nieuwe laboratoria te realiseren of een bestaande laboratoriuminrichting te renoveren. Als ervaren expert heeft u een flinke dosis kennis op zak. Maar omdat u zo’n omvangrijke en specialistische klus niet dagelijks uitvoert, blijken aan zo’n project veel haken en ogen te zitten. Het aanhaken van de juiste partners is lastig, net als het opstellen en volgen van een realistische planning en kostenraming. Dat zet de relatie met uw klant onder druk.

Laboratoria (ver)bouwen: waar begint u?

U gaat het laboratoriumproject met goede moed aan. Maar als de laboratoria desondanks niet aansluiten bij de wensen van de gebruikers, leidt dat natuurlijk tot frustratie—bij de klant én bij u. Daarnaast moet u aan de directie van uw bedrijf verantwoording afleggen over uw keuzes. Ook daarvoor is specialistische kennis van zaken en een gedegen onderbouwing vereist.

Kortom, u bent op zoek naar extra expertise en ondersteuning om zulke laboratoriumprojecten met vertrouwen te kunnen voltooien. Zo kunt u het resultaat neerzetten dat de klant en uw directie verwacht, en waarop u zelf trots kunt zijn.

Vul uw expertise aan met PM²

PM² helpt u graag de laboratoria te realiseren die uw klant voor ogen heeft. Wij vullen uw expertise aan met specialistische kennis van laboratoriuminrichting en  -realisatie. Zo kunt u haalbare verwachtingen rondom budget, planning en resultaten communiceren naar de klant én directie, zodat u samen met vertrouwen het bouwproces in gaat.

Wij ondersteunen u graag op de volgende manieren:

Vul het contactfomulier in - PM²

Projectmanagement

We begeleiden het gehele bouwproces, van initiatief tot ingebruikname.

 • We inventariseren wat de eisen en wensen zijn voor de laboratoria.
 • Die vertalen we in een Programma van Eisen (PvE).
 • Vervolgens selecteren we een ontwerpteam dat het PvE kan omzetten in een passend ontwerp. Bij elke ontwerpstap verifiëren we of we nog aan het PvE voldoen.
 • Daarna haken we de juiste uitvoerende partijen aan om deze plannen te realiseren. Wij sturen het bouwproces strak aan en zorgen dat bij oplevering alle onderdelen zijn gevalideerd en getoetst aan het ontwerp.

Laboratoriumadvies

We adviseren u over hoe u uw laboratoriuminrichting optimaal kunt vormgeven.

 • We brengen alle werkprocessen in kaart.
 • Die vertalen we naar een PvE met apparatuur- en ruimtelijst, waarop alle voorzieningen en ruimte-eisen komen te staan. 
 • Die lijst vertalen we naar een labinrichting die perfect past bij de behoeften van de gebruikers én de regelgeving.
 • Tot slot begeleiden we het hele proces van aanbesteding, contractering, uitvoering, oplevering en ingebruikname.

Gebruikersadvies

We halen relevante informatie op bij de (toekomstige) gebruikers van de faciliteiten. Zo zorgen we ervoor dat het bouwproces en resultaat zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften en wensen.

 • We achterhalen de vereisten van de ruimtes en activiteiten in de laboratoria en vertalen we naar een Programma van Eisen (PvE).
 • We zijn namens uw organisatie het aanspreekpunt in het bouwproces, zowel in het ontwerp- als bouwteam.
 • Wij zorgen ervoor dat het ontwerp- en bouwteam tijdig met de juiste informatie wordt gevoed vanuit de gebruikers. Ook zorgen we ervoor dat de gebruikers en het management continu op de hoogte zijn van de status van het ontwerp en de bouw.
PM2 - Projectmanagers & Labadviseurs

Waarom PM²?

Bij PM² zijn we specialisten in bouwprocessen én laboratoriuminrichting. Onze labadviseurs hebben zelf jarenlang op het lab gestaan, en onze projectmanagers hebben diepgaande kennis van het bouwproces. Dankzij die unieke combinatie kunnen we u ondersteunen tijdens alle fasen van de bouw of renovatie van een laboratorium—van gebruikersadvies en projectmanagement tot laboratoriumadvies. We ontzorgen u door u werk uit handen te nemen en voorzien u graag van specialistisch advies. Op basis hiervan kunt u realistische verwachtingen over het budget, de planning en resultaten naar de klant communiceren én nakomen. Zo houdt u controle over het project, straalt u vertrouwen uit naar zowel de klant als uw directie en waarborgt u een soepele voortgang van de realisatie.

Neem contact op

Benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen? We gaan graag met u in gesprek. Neem contact op om ons uw situatie en al uw vragen voor te leggen, dan gaan we samen op zoek naar de beste oplossing. 

Wilt u liever direct contact? We zijn ook telefonisch bereikbaar op 030 6880 715.

Projectmanagement & labadvies bij PM2